Zagrebška cesta 30
Maribor
2000
zimko@jhmb.si

Pravilnik

PRAVILNIK XIX. ZIMSKE KOMUNALIADE 2022 – SPLOŠNO

V Mariboru 19. 3. 2022

 

 1. Osnovni cilj zimsko-športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je druženje in utrjevanje medsebojnih odnosov na športnem področju.
 2. Tekmovanje organizira pobudnik zimskih športnih tekmovanj v Sloveniji, to je Javni holding Maribor, d. o. o.
 3. Zimskih športnih tekmovanj se lahko udeležijo:
 • zaposleni v komunalnem gospodarstvu RS,
 • zaposleni v komunalnih direkcijah,
 • zaposleni v režijskih obratih občin,
 • sponzorji oz. pri njih zaposleni delavci.

 

 1. Tekmovanja so sestavljena iz:

a) športnih tekmovanj posameznikov in ekip:

 • tekmovanje v veleslalomu (moški 4 kategorije in ženske 2 kategoriji),
 • tekmovanje v smučarskem teku (moški in ženske 1 kategorija),
 •  tekmovanje v vožnji s snežno desko (moški in ženske 1 kategorija),
 •  tekmovanje v sankanju v mešanih parih.

 

b) dopolnilnih družabnih tekmovanj.

 

 1. Tekmuje se posamezno po športni panogi in letniku rojstva ter ekipno – za ugotavljanje skupnega zmagovalca (pravila posameznih tekmovanj so v prilogi tega pravilnika).
 2. Vsaka prijavljena organizacija lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev. Prvi napisan na prijavnem listu je pri žrebanju na najugodnejšem mestu na startni listi. Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno materialno škodo oziroma poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za povzročeno škodo tretji osebi.
 3.  Pokale prejmejo prvi trije najbolje uvrščeni tekmovalci po športni panogi, spolu in kategoriji. Enako prejmejo pokale tri najbolje uvrščene ekipe. Ekipnega skupnega tekmovalca dobimo s seštevkom najbolje uvrščenega tekmovalca po posamezni športni panogi. Udeleženci družabnih tekmovanj prejmejo praktične nagrade organizatorja.
 4.  Organizator je vodenje in izvedbo tekmovanja zaupal profesionalni organizaciji. Tekmovanja vodijo po posameznih panogah vodje tekmovanj. Njihova odločitev je ob koncu tekmovanj dokončna.
 5.  Organizator poskrbi za celodnevno ugodno počutje vseh udeležencev na športnem, kulturnem, družabnem in gostinskem področju. V primeru odjave celotne ekipe v zadnjem tednu si organizator pridržuje pravico kritja stroškov 50 % kotizacije po udeležencu.
 6. Organizator zahteva od vodij ekip, da s tem pravilnikom seznani tekmovalce. Tekmovalci morajo upoštevati urnik tekmovanj in vsa ostala navodila, ki jih prejmejo vodje ekip pred tekmovanjem v informacijski (INFO) pisarni.
 7. Pritožba glede leta rojstva ali zaposlenosti v organizaciji je mogoča samo pred startom in se poda vodji tekmovanja. Tekmovalci so dolžni na zahtevo posameznih vodij svojo istovetnost dokazati z uradnim osebnim dokumentom.

 

PRAVILNIK ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN SKUPNEGA ZMAGOVALCA

 1. Tekmovanje v VELESLALOMU

Tekmovanje v VSL se izvaja po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 ženske – 2 kategoriji: 

               do vključno 40 let, nad 41 let,

moški – 4 kategorije:

               do vključno 35 let, od 36 do 45 let, od 46 do 55 let, nad 56 let.

 

Vse skupine in kategorije tekmujejo na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

 

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Tekmovanje v TEKU NA SMUČEH

Tekmovanje v TEKU NA SMUČEH se izvaja po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 ženske – 1 kategorija (dolžina proge 2,5 km),  

 moški – 1 kategorija (dolžina proge 5 km).

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO

Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO se izvaja po pravilih SZS – odbora za deskanje – z naslednjimi dopolnili:

 ženske – 1 kategorija,

 moški – 1 kategorija.  

Skupini tekmujeta na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Tekmovanje v SANKANJU – mešani pari

Tekmuje se na označeni sankaški progi. Na startu in prihodu v cilj morata biti na sankah oba tekmovalca. Tekmovanje se izvede v eni vožnji. Tekmovanje se izvede na sankah, ki jih priskrbi organizator.

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 1. Kriteriji za ugotavljanje skupnega zmagovalca

Za skupno uvrstitev velja seštevek pridobljenih točk najbolje uvrščenega tekmovalca v posamezni panogi.