Pravilnik

PRAVILNIK ZIMSKE KOMUNALIADE, KOPE 2024

 

SPLOŠNI DEL

 1. Organizator tekmovanja za XXI. ZIMSKO KOMUNALIADO 2024 (v nadaljevanju športne igre) je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177/a, 2380 Slovenj Gradec.
 1. Osnovni cilj zimsko - športnega druženja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je  medsebojno druženje, izmenjava izkušenj, spodbujanje sodelovanja in utrjevanje odnosov na športnem področju.
 1. Lokacija športnih iger je na Pohorju, gorsko turistični center Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
 1. Športnih iger se lahko udeležijo:

-        zaposleni v komunalnem gospodarstvu RS,

-        zaposleni v komunalnih direkcijah,

-        zaposleni v režijskih obratih občin,

-        sponzorji oz. pri njih zaposleni delavci in gostje.

 1. Športna tekmovanja bodo potekala na smučišču Kope. Veleslalom na progi Pungart. Tekaška proga bo pripravljena na sedlu med Veliko in Malo Kopo. Spretnostni poligon bo potekal v neposredni bližini smučišč oz. Grmovškovega doma.
 1. Tekmuje se v naslednjih disciplinah:

-        tekmovanje v veleslalomu,

-        tekmovanje v smučarskem teku,

-        tekmovanje v deskanju na snegu,

-        tekmovanje v spretnostnem poligonu v mešanih ali ženskih parih.

 1. Tekmuje se posamezno po športni disciplini ter po kategorijah glede na letnik rojstva. Tekmovalec se lahko prijavi na več razpisanih tekmovanj. Organizator razporedi tekmovalce v kategorije glede na popolne prijave. Organizator si pridržuje pravico do združevanja kategorij.
 1. Za navijače bo organiziran pohod na Veliko Kopo (1542m) – cca 45min hoje. Trasa pohoda bo potekala v bližini smučišča, kjer bodo potekala športna tekmovanja. Prijave na pohod se zbirajo tako pred dogodkom kot tudi na sam dan dogodka.
 1. Vsaka prijavljena organizacija lahko prijavi poljubno število tekmovalcev oz. navijačev.
 2. Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno materialno škodo oziroma poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za povzročeno škodo tretji osebi.
 3. Na igre so vabljeni tudi sponzorji in gosti, ki bodo razvrščeni v svojo kategorijo glede na disciplino.
 4. Prijave so možne samo preko obrazca na www.zimko.si. Rok za prijavo je 8. 1. 2024. Vsako podjetje mora določiti vodjo ekipe, ki bo zadolžen za komunikacijo med organizatorjem in ekipo.
 5. Pokale prejmejo prvi trije najbolje uvrščeni tekmovalci po športni disciplini in kategoriji. Enako prejmejo pokale tri najbolje uvrščene ekipe/podjetja v skupni razvrstitvi.
 6. Organizator je vodenje in izvedbo tekmovanja zaupal profesionalni organizaciji. Tekmovanja vodijo po posameznih disciplinah vodje tekmovanj. Njihova odločitev je ob koncu tekmovanj dokončna.
 7. Žreb štartne liste izvede izvajalec športnih tekmovanj. Štartna lista bo objavljena pred tekmovanjem na www.zimko.si 
 8. V primeru odjave podjetja od športnih iger en teden pred dogodkom, si organizator pridržuje pravico kritja stroškov v višini 50 % kotizacije po udeležencu. V primeru odjave posameznikov v 7. dneh pred prireditvijo, organizator ne vrača plačane kotizacije.
 9. Organizator zahteva od vodij ekip, da s tem pravilnikom seznani tekmovalce. Tekmovalci morajo upoštevati urnik tekmovanja in vsa ostala navodila, ki jih prejmejo vodje ekip pred tekmovanjem po e-pošti ter v informacijski (INFO) točki na dan dogodka.
 10. Pritožba glede leta rojstva ali zaposlenosti v organizaciji je možna samo pred startom in se poda vodji tekmovanja. Tekmovalci so dolžni na zahtevo posamezni vodji tekmovanja svojo istovetnost dokazati z uradnim osebnim dokumentom.

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

 1.   TEKMOVANJE V VELESLALOMU

Tekmovanje v veleslalomu bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Pungart v dveh ženskih in štirih moških kategorijah po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 

Ženske – 2 kategoriji:

A     do vključno 40 let (letnik 1983 in mlajše)

B     41 let ali več (letnik 1982 in starejše)

 

Moški – 4 kategorije:

A     do vključno 35 let (letnik 1988 in mlajši)

B     36 do 45 let (letnik 1987 do 1978)

C     46 do 55 let (letnik 1977 do 1968)

D     nad 56 let (letnik 1967 in starejši)

 

Tekmuje se na dveh progah.

MODRA proga – moški A, B, C

RDEČA proga – ženske A, B in moški D

Tekmovalec, tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta ob naslednji možni poziciji. Prosimo za fairplay in kolegialnost.

 

 1.   TEKMOVANJE V DESKANJU NA SNEGU

Tekmovanje v deskanju na snegu bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Pungart v ženski in moški kategoriji po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili.

 

Ženske – 1 kategorija

Moški – 1 kategorija

 

Obe skupini tekmujeta na RDEČI progi.

Tekmovalec, tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta ob naslednji možni poziciji. Prosimo za fairplay in kolegialnost.

 

 1.   TEKMOVANJE V TEKU NA SMUČEH

Tekmovanje v teku na smučeh bo potekalo v prosti tehniki in po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 

Ženske – 1 kategorija

Moški – 1 kategorija

 

Urejen bo 1km krog. Ženske tečejo 2 kroga, moški 4 kroge. Skupinski štart. Pripravljena bo proga za drsalno tehniko.

 

4.   TEKMOVANJE V SPRETNOSTNEM POLIGONU

Zabavno spretnostno tekmovanje bo potekalo v neposredni bližini Grmovškovega doma. Tekmuje se na označeni progi. Za ciljni čas se šteje, ko pride čez cilj drugi član para.

Tekmuje se v eni kategoriji – mešani ali ženski par.

 

 1.    KRITERIJ ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA ZMAGOVALCA

Za skupno uvrstitev velja točkovanje SZS in seštevek pridobljenih točk ekipe/podjetja v posamezni disciplini oz. kategoriji.

  

Organizator si pridržuje pravico dopolniti oz. spremeniti ta pravila. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani www.zimko.si in javljene vodjem ekip pred tekmovanjem oz. na info točki na dan tekmovanja.

 

Pravilnik XXI ZIIMSKA KOMUNALIADA 2024 v4

Slovenj Gradec, dne 3. 2. 2024