Pameče 177a
Slovenj Gradec
2380
zimko@komusg.si
Facebook

Pravilnik

PRAVILNIK ŠPORTNIH TEKMOVANJ 

ZIMSKA KOMUNALIADA 2020 - 1. februar 2020

*dopolnjen 29.1.2020

SPLOŠNI DEL

1. Organizator tekmovanja za ZIMSKO KOMUNALIADO 2020 (v nadaljevanju športne igre) je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177/a, 2380 Slovenj Gradec.

 

2. Športne igre delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je dobra priložnost za medsebojno druženje, izmenjava izkušenj ter spodbujanje sodelovanja in odnosov tudi na športnem področju.

 

3. Lokacija športnih iger je na Pohorju, gorsko turistični center Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

4. Športnih iger se lahko udeležijo:

 • zaposleni v komunalnem gospodarstvu RS,
 • zaposleni v komunalnih direkcijah,
 • zaposleni v režijskih obratih občin,
 • sponzorji oz. pri njih zaposleni delavci in gostje.

 

5. Športna tekmovanja bodo potekala na smučišču Kope, smučarske proge Pungart, Velika Kopa in Sedlo.  Družabne igre bodo potekale v neposredni bližini tekmovališč oz. smučišč.

 

6. Tekmuje se v naslednjih disciplinah:

 • tekmovanje v veleslalomu,
 • tekmovanje v smučarskem teku,
 • tekmovanje v deskanju na snegu,
 • tekmovanje v sankanju v mešanih in ženskih parih.

 

7. Družabne igre za navijače bodo definirane v zadnjem obvestilu udeležencem en teden pred dogodkom. Prijave bodo zbrale in predale vodje ekip na dan dogodka.

 

8. Tekmuje se posamezno in ekipno po športni disciplini ter po kategorijah glede na letnik rojstva. Tekmovalec se lahko prijavi na več razpisanih tekmovanj. Organizator razporedi tekmovalce v kategorije glede na popolne prijave. Organizator si pridržuje pravico do združevanja kategorij. Startno listo določi žreb. 

 

9. Vsaka prijavljena organizacija lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev oz. navijačev. Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno
materialno škodo oziroma poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za povzročeno škodo tretji osebi.

 

10. Na igre so vabljeni tudi sponzorji in gosti, ki bodo razvrščeni v svojo kategorijo glede na disciplino.

 

11. Prijave so možne samo preko obrazca na www.zimko.si. Rok za prijavo je 8. 1. 2020. Vsako podjetje mora določiti vodjo ekipe, ki bo zadolžen za komunikacijo med organizatorjem in tekmovalci oz. navijači.

 

12. Pokale prejmejo prvi trije najbolje uvrščeni tekmovalci po športni disciplini, spolu in kategoriji. Enako prejmejo pokale tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni disciplini ter pokal za najboljše podjetje skupno.

 

13. Organizator je vodenje in izvedbo tekmovanja zaupal profesionalni organizaciji. Tekmovanja vodijo po posameznih disciplinah vodje tekmovanj. Njihova odločitev je ob koncu tekmovanj dokončna.

 

14. V primeru odjave podjetja od športnih iger en teden pred dogodkom, si organizator pridržuje pravico kritja stroškov v višini 50 % kotizacije po udeležencu. V primeru odjave posameznikov v 7 dneh pred prireditvijo, organizator ne vrača plačane kotizacije.

 

15. Organizator zahteva od vodij ekip, da s tem pravilnikom seznani tekmovalce. Tekmovalci morajo upoštevati urnik tekmovanja in vsa ostala navodila, ki jih prejmejo vodje ekip pred tekmovanjem po e-pošti ter v informacijski (INFO) točki na dan dogodka.

 

16. Pritožba glede leta rojstva ali zaposlenosti v organizaciji je možna samo pred startom in se poda vodji tekmovanja. Tekmovalci so dolžni na zahtevo posamezni vodji tekmovanja svojo istovetnost dokazati z uradnim osebnim dokumentom.

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

1. TEKMOVANJE V VELESLALOMU ZA MOŠKE A, B, C

Tekmovanje bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Pungart po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

Moški – 3 kategorije:

 • A do vključno 35 let
 • B 36 do 45 let
 • C 46 do 55 let

Vse kategorije tekmujejo na enaki progi. Tekmovalec, tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

 

2. TEKMOVANJE V VELESLALOMU ZA ŽENSKE A, B in MOŠKI D

Tekmovanje bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Velika Kopa po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

Ženske – 2 kategoriji:

 • A do vključno 40 let
 • B 41 let ali več

Moški:

 • D 56 let in več

Vse kategorije tekmujejo na enaki progi. Tekmovalec, tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

 

2. TEKMOVANJE V DESKANJU NA SNEGU

Tekmovanje v deskanju na snegu bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Velika Kopa v ženski in moški kategoriji po pravilih SZS:

 • Ženske – 1 kategorija
 • Moški – 1 kategorija

Obe skupini tekmujeta na enaki progi. Tekmovalec, tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje skupine.

 

3. TEKMOVANJE V TEKU NA SMUČEH
Tekmovanje v teku na smučeh bo potekalo v drsalni tehniki in po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 • Ženske – 1 kategorija
 • Moški – 2 kategoriji:
  • A do vključno 45 let
  • B 46 let in več

Tekmovanje bo zaradi pomanjkanja snega potekalo na smučarski progi Sedlo. Skupinski start za vsako kategorijo posebej. Teka se en krog.

 

4. TEKMOVANJE V SANKANJU
Tekmovanje bo zaradi pomanjkanja snega potekalo na smučarski progi Sedlo. Tekmuje se na označeni sankaški progi. Od starta do prihodu v cilj morata biti na sankah oba tekmovalca. Tekmovanje se izvede na sankah, ki jih priskrbi organizator. Tekmuje se v eni kategoriji – mešani ali ženski par.

 

Organizator si pridržuje pravico dopolniti oz. spremeniti ta pravila. Morebitne spremembe bodo javljene vodjem ekip v zadnjem obvestilu pred tekmovanjem oz. na info točki na dan tekmovanja.

 


Organizacijski odbor