Pravilnik

PRAVILNIK ZIMSKE KOMUNALIADE, POKLJUKA 2023 – SPLOŠNO

V Kranju 11. 1. 2023

 

 1. Osnovni cilj zimsko-športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je druženje in utrjevanje medsebojnih odnosov na športnem področju.
 2. Tekmovanje organizira Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
 3. Zimskih športnih tekmovanj se lahko udeležijo:
 • zaposleni v komunalnem gospodarstvu RS,
 • zaposleni v komunalnih direkcijah,
 • zaposleni v režijskih obratih občin,
 • sponzorji oz. pri njih zaposleni delavci.
 1. Tekmovanja so sestavljena iz:

a) športnih tekmovanj posameznikov in ekip:

 • tekmovanje v veleslalomu (moški 4 kategorije in ženske 2 kategoriji),
 • tekmovanje v biatlonu (moški 1 kategorija in ženske 1 kategorija),
 • tekmovanje v vožnji s snežno desko (moški 1 kategorija in ženske 1 kategorija),
 • tekmovanje v sankanju v mešanih parih.

 

b) dopolnilnih družabnih tekmovanj.

 1. Tekmuje se posamezno po športni panogi in letniku rojstva ter ekipno – za ugotavljanje skupnega zmagovalca (pravila posameznih tekmovanj so v prilogi tega pravilnika).
 2. Vsaka prijavljena organizacija lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev. Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno materialno škodo oziroma poškodbe oseb in stvari (predmetov) med in po tekmovanju ali za povzročeno škodo tretji osebi.
 3. Pokale prejmejo prvi trije najbolje uvrščeni tekmovalci po športni panogi, spolu in kategoriji. Enako prejmejo pokale tri najbolje uvrščene ekipe. Ekipnega skupnega tekmovalca dobimo s seštevkom najbolje uvrščenega tekmovalca po posamezni športni panogi.
 4. Organizator je vodenje in izvedbo tekmovanja zaupal profesionalni organizaciji. Tekmovanja vodijo po posameznih panogah vodje tekmovanj. Njihova odločitev je ob koncu tekmovanj dokončna.
 5. Organizator poskrbi za celodnevno ugodno počutje vseh udeležencev na športnem, kulturnem, družabnem in gostinskem področju. V primeru odjave celotne ekipe v zadnjem tednu si organizator pridržuje pravico kritja stroškov 50 % kotizacije po udeležencu.
 6. Organizator zahteva od vodij ekip, da s tem pravilnikom seznani tekmovalce. Tekmovalci morajo upoštevati urnik tekmovanj in vsa ostala navodila, ki jih prejmejo vodje ekip pred tekmovanjem v informacijski (INFO) pisarni.
 7. Pritožba glede leta rojstva ali zaposlenosti v organizaciji je mogoča samo pred startom in se poda vodji tekmovanja. Tekmovalci so dolžni na zahtevo posameznih vodij svojo istovetnost dokazati z uradnim osebnim dokumentom.

 

PRAVILNIK ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN SKUPNEGA ZMAGOVALCA

 

 1. Tekmovanje v VELESLALOMU

Tekmovanje v VSL se izvaja po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 • ženske – 2 kategoriji: do vključno 40 let, nad 41 let,
 • moški – 4 kategorije: do vključno 35 let, od 36 do 45 let, od 46 do 55 let, nad 56 let.

Vse skupine in kategorije tekmujejo na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

 

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Tekmovanje v BIATLONU

Tekmovanje v BIATLONU se izvaja po pravilih SZS z naslednjimi dopolnili:

 • ženske – 1 kategorija,
 • moški – 1 kategorija,

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

Vsak tekmovalec ima pred štartom možnost inštrukcij rokovanja z biatlonsko puško. V kolikor se tekmovalec odloči, mu ni potrebno streljati. Njegova proga bo enaka osnovni + 5 kazenskih krogov. Tekmovalce bo puška čakala na strelišču in po 5 poskusih streljanja na tarčo, jo bodo na tem mestu tudi pustili. Vsak zgrešeni strel prinese dodatek razdalje 1 kazenskega kroga.

 

 1. Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO

Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO se izvaja po pravilih SZS – odbora za deskanje – z naslednjimi dopolnili:

 • ženske – 1 kategorija, razdalja 3 km,
 • moški – 1 kategorija, razdalja 4,5 km.

Skupini tekmujeta na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start, lahko starta samo na koncu svoje kategorije.

 

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Tekmovanje v SANKANJU – mešani pari

Tekmuje se na označeni sankaški progi. Na startu in prihodu v cilj morata biti na sankah oba tekmovalca. Tekmovanje se izvede v eni vožnji. Tekmovanje se izvede na sankah, ki jih priskrbi organizator.

 

V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti vse tekmovalce.

 

 1. Kriteriji za ugotavljanje skupnega zmagovalca

Za skupno uvrstitev velja seštevek pridobljenih točk najbolje uvrščenega tekmovalca v posamezni panogi. Skupni zmagovalci prejmejo pokal za 1., 2. in 3. mesto.